WD služby, s.r.o.
Ceny


Ceny

V následující tabulce uvádím ceny za některé dílčí práce. Cena zhotovení webových stránek je
závislá na náročnosti požadavků klienta. Z tohoto důvodu ji nelze stanovit zcela přesně.
Ceny uvedené v tabulce jsou jen orientačními cenami.

Textová stránka  200 Kč/kus
Stránka s jednoduchou grafikou 500 Kč/kus
Stránka se složitější grafikou 800 Kč/kus
Aktualizace webových stránek  cena dle dohody
Registrace na vyhledávacích serverech zdarma
Konzultace zdarma
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Upozornění: Webhostingové firmě, u níž jsou umístěny na webovém serveru Vaše stránky, budete
platit od 200,- Kč/rok, podle své náročnosti. Méně nároční mají provoz svých stránek zcela zdarma.

A